Hva skjer ved første besøk ? 


Ved første konsultasjon vil det bli gitt en beskrivelse av bitt\tannstilling, deretter en orientering om hva en eventuell behandling innebærer m.h.t. type tannregulering, behandlingstid, trygderefusjon og honorar. 
Pasient\foresatte må ta den endelige avgjørelse om en tannregulering skal gjennomføres. 

Tannregulering skiller seg fra vanlig tannbehandling ved at det kan finnes forskjellige behandlingstyper for en og samme tannstillingsfeil. Dette innebærer at to forskjellige reguleringstannleger kan komme fram til et godt resultat ved å benytte forskjellige fremgangsmåter. 
Spesielt gjelder dette spørsmålet om tannreguleringen skal innebære at nye, friske tenner må trekkes ut for at de gjenstående tenner skal få den mest riktige plassering. Det finnes i dag reguleringsapparatur som gjør at vi kan tilby flere pasienter behandling uten at det må trekkes ut nye, blivende tenner, samt at man ikke trenger å ha tannregulering på fortennene i overkjeven under hele behandlingen.   

For at en tannregulering skal bli vellykket, blir følgende presisert: 

  • Tannpussen må være god 
  • Det anbefales at tennene skylles med fluorvann 
  • For at ikke reguleringen stadig skal løsne fra tennene, er det viktig at det ikke tygges på ting som er spesielt harde, eksempelvis rå gulrøtter, sukkertøy og karameller.     

Mer informasjon om honorar, trygderefusjon: Trykk her