Honorar, trygderefusjon 


Honoraret for en tannregulering vil variere avhengig av hvor tidkrevende behandlingen forventes å bli. Pasienten må derfor besøke oss for at vi skal kunne gi et honoraroverslag for en eventuell behandling. Når behandlingen startes, vil det bli gitt et skriftlig kostnadsoverslag.   

Folketrygdens dekning avhenger av hvor vanskelig og tidkrevende en behandling blir. Ved konsultasjon hos oss, vil det bli gitt en orientering om forventet trygderefusjon og egenandel for behandlingen. Egenandelen betales direkte til tannlegen, vanligvis i avdrag fordelt på forventet behandlingstid. 
Det blir ved start av behandling utdelt\tilsendt en pakke med ferdig utfylte fakturaer som man har å forholde seg til ved betaling av egenandelen. Vi vil kunne tilby at honoraret betales med avdrag hver måned, hver 3. mnd, eller evt. hver 6. mnd.   

Tannlegen mottar direkte oppgjør fra trygdeetaten for den andelen som dekkes offentlig.   

Trygden yter støtte når behandlingen påbegynnes senest det året pasienten fyller 18 år. 
Voksne pasienter innvilges normalt derfor ingen refusjon.
Unntak fra denne regelen: 

  • Medfødt mangel på tenner (agenesier)
  • Tannskader
  • Bittfeil som er så store at det i tillegg til tannregulering, er nødvendig med kirurgisk forflytting av kjever.
    (eks. store underbitt)